Projecte d'obtenció de llicència d'activitats de material quirúrgic i hospitalari

ACTIVITAT:
Fabricació de material quirúrgic i hospitalari

DESCRIPCIÓ:

Reforma integral de nau industrial  de 4.200 m2 per la creació de 2.000 m2 de sales blanques i laboratoris, 300 m2 d’oficines i 1.900 m2 de magatzems logístics.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis