Projecte de construcció de polígon industrial

ACTIVITAT:
Promotora de naus industrials per al seu lloguer

DESCRIPCIÓ:

Construcció d’un polígon industrial format per 24.000 m2 de naus industrials de promoció i urbanització de la parcel·la de 42.000 m2

 • Projecte bàsic i executiu
 • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Gestió integral de projectes (Project Management)
 • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
 • Càlculs estructurals
 • Llicència ambiental
 • Legalització d’instal·lacions
 • Projecte instal·lacions contra incendis
 • Gestors
 • Instal·lacions industrials