Projecte de construcció 8 naus industrials a Can Terrers (La Garriga)

ACTIVITAT:
Promotora de naus industrials per al seu lloguer

DESCRIPCIÓ:

Construcció de 8 naus industrials en filera, de 380 m² en planta baixa i 130 m² en planta altell, al Polígon Industrial de Can Terrers (La Garriga) propietat del GRUP TORT i destinades a lloguer per a usos industrials. L’estructura i els tancaments prefabricats són de formigó i coberta DECK i es disposa de naus Tipus A i naus Tipus B segons el Reglament d’Incendis en Establiments Industrials.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut.
  • Càlculs estructurals.