Projecte de reforma de nau industrial

ACTIVITAT:
Pàdel Indoor. Club esportiu amb pistes de pàdel, gimnàs, vestuaris i restaurant

DESCRIPCIÓ:

Reforma de nau industrial de 4.000 m2 de superfície per a formació de club esportiu amb pistes de pàdel, gimnàs, vestuaris i restaurant.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors