Projecte de reforma integral

ACTIVITAT:
Fabricació de productes cosmètics.

DESCRIPCIÓ:

Obres de reforma integral i ampliació de 1.000 m2 d’oficines i laboratoris, incloent instal·lacions.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors