Projecte d'adequació d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Fabricació de productes químics i farmacèutics

DESCRIPCIÓ:

Activita de 20.000m2 destinada a la Fabricació de productes químics i farmacèutics. Adequació de les instal·lacions i actualització de documentació gràfica.

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Instal·lacions contra incendis