Projecte d'insonorització de local

ACTIVITAT:
Centre de reahabilitació

DESCRIPCIÓ:

Estudi, verificació i control de recinte insonoritzat.

  • Insonorització interior local
  • Certificacions acústiques UNE EN ISO o OM
  • Acondicionament acústic interior