Projecte d'obtenció de certificacions acústiques

ACTIVITAT:
Residencial

DESCRIPCIÓ:

Estudi, verificació i control d’obra d’elements constructius segons DB-HR. Certificació acústica segons UNE-EN ISO

  • Certificacions acústiques UNE EN ISO o OM
  • Estudi, verificació i control DB-HR