Projecte d'obtenció de llicència d'activitats de la insonorització de l'interior d'un local

ACTIVITAT:
Restaurant

DESCRIPCIÓ:

Estudi d’impacte acústic, insonorització interior, insonorització focus exteriors, acondicionament acústic

  • Insonorització interior local
  • Certificacions acústiques UNE EN ISO o OM
  • Acondicionament acústic interior
  • Estudi acústic 16/2002