Projecte d'ampliació i legalització d'un local

ACTIVITAT:
Restaurant

DESCRIPCIÓ:

Obres d’ampliació i legalització d’un local destinat a Restaurant, amb una superfície d’uns 250m²

  • Projecte bàsic i executiu
  • Llicència d’activitats