Projecte de legalització d'instal·lacions d'un local

ACTIVITAT:
Restaurant

DESCRIPCIÓ:

Obres d’adequació, instal.lacions i legalització d’un local destinat a restaurant, el qual consta de planta baixa i amb una superfície útil d’uns 150m²

  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Legalització d’instal.lacions
  • Projecte bàsic i executiu
  • Llicència d’activitats