Projecte d'obtenció de llicència d'activitats i d'insonorització de focus exteriors

ACTIVITAT:
Restaurant - Forn de pa

DESCRIPCIÓ:

Estudi d’impacte acústic, insonorització interior, insonorització focus exteriors, acondicionament acústic

  • Insonorització de focus exteriors
  • Insonorització interior local
  • Acondicionament acústic interior
  • Estudi acústic 16/2002