Projecte d'obtenció de llicència d'activitats i d'insonorització d'equips de climatització

ACTIVITAT:
Restaurant

DESCRIPCIÓ:

Insonorització mitjançant pantalles acústiques d’equips de climatització

  • Insonorització de focus exteriors