Projecte de legalització de les instal·lacions elèctriques

ACTIVITAT:
Taller de reparació de vehicles automòbils en planxa i pintura.

DESCRIPCIÓ:

Taller de reparació de vehicles automòbils en planxa i pintura.  Legalització de les instal·lacions elèctriques, contra incendis i de climatització.

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Instal·lacions contra incendis