Projecte de legalització d'instal·lacions de climatització

ACTIVITAT:
Teatre Auditori

DESCRIPCIÓ:

Legalització de les instal·lacions de climatització i baixa tensió.

  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Projecte instal.lacions de climatització, calefacció i ACS