Projecte de reforma d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Fabricació de teixits per a filtració.

DESCRIPCIÓ:

Reforma de les instal·lacions de producció i magatzems per al trasllat d’una indústria destinada a la fabricació de teixits per a filtració (6.800 m2)

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors