Projecte d'ampliació d'instal·lacions de nau industrial

ACTIVITAT:
Planta de triatge de residus d'envasos i fusta

DESCRIPCIÓ:

Ampliació d’una nau de 1.500 m2 destinada a la valorització de residus de fusta.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors