Projecte d'obtenció de llicència d'activitats

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i transferència de residus perillisos amb una capacitat menor de 30Tn

DESCRIPCIÓ:

Activitat de 10.000m2 destinada a la Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i transferència de residus perillisos amb una capacitat menor de 30Tn. Legalització i adequació de les instal·lacions i actualització de documentació gràfica