Projecte d'obtenció de llicència ambiental d'activitat de residus no perillosos

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i transferència de residus perillosos, amb una capacitat <=30t

DESCRIPCIÓ:

Canvi NO substancial de la llicència ambiental d’una activitat dedicada a la VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS I CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS, AMB UNA CAPACITAT <= 30t, degut a l’entrada en vigor del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer.