Projecte de construcció de nau industrial

ACTIVITAT:
Valorització de residus de paper i plàstic.

DESCRIPCIÓ:

Obres de construcció d’una nau industrial d’uns 3.500 m2, amb edifici d’oficines de dues plantes i urbanització de parcel·la de 8.582 m2, destinada a l’emmagatzematge exterior.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors