Projecte d'obtenció de llicència d'activitats de residus de paper i plàstic

ACTIVITAT:
Valorització de residus de paper i plàstic.

DESCRIPCIÓ:

Obres de construcció de nau industrial destinada a la valorització de residus de paper, cartró  i plàstic amb una superfície de nau de 1.000 m2 i 1.000 m2 de superfície d’emmagatzematge exterior.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis