Projecte d'obtención de llicència d'activitats de residus de paper i plàstic

ACTIVITAT:
Valorització de residus de paper i plàstic.

DESCRIPCIÓ:

Reforma integral de nau industrial de 4.000 m2 per adequar-la per a l’activitat de valorització de residus. Ampliació de 500 m2 d’oficines i vestuaris.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors