Projecte d'obtenció de llicència d'activitats d'instal·lacions elèctriques

ACTIVITAT:
Valorització de residus d'alumini

DESCRIPCIÓ:

Valorització de residus d’alumini, amb una superfície de 2.788,50 m2.

  • Projecte de medi ambient
  • Projecte d’instal.lacions elèctriques
  • Projecte de prevenció d’incendis
  • Gestió de llicències
  • Tramitacions davant l’Agència de Residus