Projecte de legalitzazió d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Valorització de residus de paper i plàstic.

DESCRIPCIÓ:

Reforma i adequació d’unes oficines d’uns 400m2 per una empresa recuperadora i gestora de residus a La Roca del Vallès.

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Energia solar, cogeneració
  • Aparells a pressió
  • Instal·lacions contra incendis