Projecte de gestió de llicències de residus no perillosos

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos

DESCRIPCIÓ:

Valorització de residus no perillosos, amb una superfície de 928,60  m2.

  • Projecte de medi ambient
  • Projecte d’instal.lacions elèctriques
  • Projecte de prevenció d’incendis
  • Gestió de llicències