Projecte de legalització d'instal.lacions elèctriques

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos

DESCRIPCIÓ:

Valorització de residus no perillosos, amb una superfície de 1.547,46 m2.

  • Projecte de medi ambient
  • Projecte d’instal.lacions elèctriques
  • Projecte de prevenció d’incendis
  • Gestió de llicències
  • Tramitacions davant l’Agència de Residus