Projecte d'obtenció de llicència d'activitats i prevenció d'incendis

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos i emmagatzematge de residus perillosos fins a una capacitat de 30Tn

DESCRIPCIÓ:

Valorització de residus no perillosos i emmagatzematge de residus perillosos fins a una capacitat de 30Tn, en una nau de 3,889,00 m2 de superfície útil.

  • Projecte de construcció
  • Projecte de medi ambient
  • Projecte d’instal.lacions elèctriques
  • Projecte de prevenció d’incendis
  • Gestió de llicències
  • Tramitacions davant l’Agència de Residus
  • PAU