Projecte d'obtenció de llicència d'activitats de residus no perillosos

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i transferència de residus perillosos, amb una capacitat <=30t

DESCRIPCIÓ:

Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i transferència de residus perillosos, amb una capacitat <=30t, amb una superfície de 869,55 m2.

  • Projecte de medi ambient
  • Gestió de llicències
  • Tramitacions davant l’Agència de Residus
  • PAU