Projecte de legalització i adequació d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos

DESCRIPCIÓ:

Activitat amb una parcel·la de 2.000m2 destinada a la valorització de residus no perillosos. Legalitazació i adequacio de les instal·lacions elèctriques, climatització i contra incendis

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Instal·lacions contra incendis