VALORITZACIÓ DE RESIDUS: TIRGI SERVEIS AMBIENTALS A PARETS DEL VALLÈS

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos, principalment paper i cartró i plàstics tècnics.

DESCRIPCIÓ:

Construcció de nau industrial i disseny i execució de les instal·lacions per a la gestió de residus. Projecte per a Tirgi Serveis Ambientals a Parets del Vallès.

Superfície construïda: 6.000 m2 d’ús industrial i 600 m2 d’oficines en parcel.la de 11.000 m2.

  • Projecte de construcció
  • Projecte de llicència ambiental
  • Projecte de llicència d’incendis
  • Projecte d’instal·lacions elèctriques, climatització, contra incendis
  • Gestió de llicències
  • Tramitacions davant l’Agència de Residus
  • Direcció de l’obra i instal·lacions i coordinació de seguretat i salut.