VALORITZACIÓ DE RESIDUS: TIRGI SERVEIS AMBIENTALS A RIUDELLOTS DE LA SELVA

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos, principalment paper i cartró i plàstics.

DESCRIPCIÓ:

Construcció de nau industrial i disseny i execució de les instal·lacions per a la gestió de residus. Projecte per a Tirgi Serveis Ambientals a Riudellots de la Selva.

Superfície construïda: 3.000 m2 d’ús industrial i 400 m2 d’oficines en parcel.la de 8.000 m2.

  • Projecte de construcció
  • Projecte de llicència ambiental
  • Projecte de llicència d’incendis
  • Projecte d’instal·lacions elèctriques, climatització, contra incendis
  • Gestió de llicències
  • Tramitacions davant l’Agència de Residus
  • Direcció de l’obra i instal·lacions i coordinació de seguretat