Projecte de legalització d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Valorització de residus no perillosos i emmagatzematge de residus perillosos fins a una capacitat de 30Tn

DESCRIPCIÓ:

Activitat de 7.000m2, destinada a la Valorització de residus no perillosos i emmagatzematge de residus perillosos fins a una capacitat de 30Tn. Legalització de les instal·lacions electriques, contra incendis i de climatització.

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Instal·lacions contra incendis