Reformes de naus industrials per a equipaments esportius

  • 28 de febrer del 2018

Reformes de naus industrials per a equipaments esportius

A Bellavista Enginyeria realitzem projectes de reforma de naus industrials en equipaments esportius de tot tipus. Un exemple és Pàdel Indoor, de Granollers (Barcelona), que inclou el club esportiu amb pistes de pàdel, gimnàs, vestidors i restaurant.

Es tracta de la reforma d’una nau industrial de 4.000 m2 de superfície, on vam realitzar el projecte bàsic i executiu, la direcció i supervisió d’obres i instal·lacions i la coordinació de seguretat i salut. A més de la gestió integral del projecte (Project Management) i la gestió i control integral de l’obra (Construction Management), des de Bellavista Enginyeria vam realitzar els càlculs estructurals, les llicències ambientals, la legalització de les instal·lacions i el projecte d’instal·lacions contra incendis.