SCHNEIDER ELECTRIC, ACREDITA A BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, AMB EL CERTIFICAT ECOXPERT, COM A PARTNER QUALIFICAT PER A REALITZAR ASSESSORIES ENERGÈTIQUES I IMPLANTACIÓ DE SOLUCIONS D’EFICIÈNCIA, EN DIFERENTS SECTORS (industrial, terciari i residencial)

  • 8 de maig del 2013

SCHNEIDER ELECTRIC, ACREDITA A BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, AMB EL CERTIFICAT ECOXPERT, COM A PARTNER QUALIFICAT PER A REALITZAR ASSESSORIES ENERGÈTIQUES I IMPLANTACIÓ DE SOLUCIONS D’EFICIÈNCIA, EN DIFERENTS SECTORS (industrial, terciari i residencial)

Amb aquest reconeixement, Bellavista Enginyeria, elabora i dissenya solucions de supervisió i gestió energètica, per a maximitzar els estalvis energètics d’una empresa, utilitzant eines d’anàlisis i software, que permeten detectar i registrar les oportunitats d’estalvi energètic.Con este reconocimiento, Bellavista Enginyeria, elabora y diseña soluciones de supervisión y gestión energética, para maximizar los ahorros energéticos de una empresa, utilizando herramientas de análisis y software, que permiten detectar y registrar las oportunidades de ahorro energético.