Gestió integral de projectes i obres

Per tal d’estalviar temps i preocupacions al promotor i per tal que aquest tingui un sol interlocutor durant la fase de construcció de les obres i instal·lacions
es proposa la gestió integral del projecte de construcció, mitjançant la coordinació dels industrials que intervinguin en l’obra, duent a terme les accions següents:

Serveis:
  • Gestió i negociació amb companyies subministradores
  • Recerca i negociació de pressupostos de partides d’obra  i estudi comparatiu.
  • Coordinació d’industrials abans i durant l’execució de les obres.
  • Planificació, seguiment i control d’execució de les obres.
  • Control econòmic d’execució de les obres.
  • Control i gestió de la documentació d’obra.