Projectes d’Obra

El nostre equip de professionals es farà càrrec de tot el necessari per a la posterior construcció de les obres i instal·lacions: els documents inicials, el disseny, la distribució d’usos i espais, els materials i tecnologies que s’empraran… En definitiva, a Bellavista Enginyeria ens encarreguem de crear les bases de qualsevol projecte d’obra.

TIPUS D’OBRA:
 • Edificis industrials
 • Naus industrials de promoció
 • Plataformes logístiques
 • Edificis d’oficines
 • Reforma de locals comercials
 • Reforma en l’interior d’indústries
 • Adequació de naus/locals per a la implantació d’activitats
 • Sales blanques per a la indústria farmacèutica, química i altres
SERVEIS:
 • Projectes bàsics i executius d’obres
 • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Gestió integral de projectes (Project Management)
 • Gestió i control integral de l’obra (Construction Management)
 • Projectes globals
 • Càlculs estructurals