Tramitació d’expedients

Des de Bellavista Enginyeria, ens ocupem de resoldre i tramitar tota la documentació administrativa necessària a l’hora de crear i/o legalitzar qualsevol projecte de construcció, d’obra o d’instal·lació.

Consultoria:
  • Llicències ambientals
  • Permisos d’activitats
  • Permisos d’obertura
  • Llicència de prevenció i seguretat contra incendis
  • Legalització d’instal·lacions
  • Plans d’autoprotecció
  • Certificats d’eficiència energètica
  • DUE diligence tècniques i ambientals