Solucions acústiques per a edificis, indústries o comerços

  • 25 de febrer del 2019

Solucions acústiques per a edificis, indústries o comerços

Teniu problemes de sorolls i vibracions?

A Bellavista Enginyeria oferim solucions acústiques per a edificis, indústries o comerços.

Els tècnics nostres tècnics altament qualificats us poden oferir opcions de prevenció i correcció d’aquests problemes en edificis públics o residencials (mesuraments, certificacions, consultoria acústica, controls d’obra, acondicionaments acústics i disseny de sales insonoritzades), en indústries (reducció de soroll de maquinaria, exposició dels treballadors als sorolls, estudis d’impacte acústic) i també en l’àmbit comercial (aïllament acústic, verificacions i controls de focus emissors exteriors, mesures correctores, instal·lació de limitadors acústics, acreditacions CESVA, etc.).

Informeu-vos sense compromís de com us podem ajudar a resoldre els problemes acústics.