Tramitació d’expedients per a projectes

  • 24 de febrer del 2020

Tramitació d’expedients per a projectes

Necessiteu crear o legalitzar un projecte?
A Bellavista Enginyeria tramitem la documentació administrativa que calgui per tal de portar a terme o legalitzar els vostres projectes de construcció, obres o instal·lacions: llicències ambientals o de prevenció i seguretat contra incendis, permisos d’activitats o d’obertura, plans d’autoprotecció, legalització d’instal·lacions, certificats d’eficiència energètica o DUE diligence tècniques i ambientals, etc.

Comenteu-nos quins tràmits o llicències necessiteu per iniciar els vostres projectes i nosaltres ens n’encarreguem.