Disseny i construcció de plantes per a la Gestió de Residus

  • 28 de setembre del 2020

Disseny i construcció de plantes per a la Gestió de Residus

La gestió de residus al nostre país segueix en tendència creixent per a complir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i conseqüentment continuen augmentant els projectes de prevenció i valorització de residus.

A Bellavista Enginyeria estem especialitzats en la construcció de naus industrials i instal·lacions per a empreses destinades a la gestió de residus. En aquests moments estem realitzant la construcció d’una planta de Valorització de residus de paper, cartró i plàstics a Mallorca i recentment hem finalitzat amb èxit altres projectes, la direcció d’obra, la coordinació de Seguretat y Salut, i el project management de quatre naus industrials destinades a la Gestió de Residus:

A Bellavista Enginyeria ens encarreguem del disseny i construcció, la gestió de llicències i el codi de gestor de plantes de valorització de residus i centres de recollida i transferència (CRT) de diferents tipus de residus:

  • Valorització de residus no perillosos (Paper, cartró, plàstics, metalls, banals, vidre i fusta).
  • CRT de Residus perillosos (Olis, substàncies químiques,…).
  • CRT de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs).

Podeu consultar tots els projectes de Bellavista Enginyeria en aquest link.

Per a més informació o assessorament sobre els projectes de gestió de residus no dubteu a contactar-nos.