La música és per gaudir-la

  • 19 de octubre del 2017

La música és per gaudir-la

A Bellavista Enginyeria oferim solucions en el camp de l’acústica: els nostres tècnics qualificats oferiran opcions específiques i de qualitat en relació a la prevenció i correcció de problemes generats per sorolls i vibracions.

Un cas concret són les escoles de música, per les quals fem estudis, verificacions i controls de les obres per a la certificació acústica segons UNE-EN ISO o OM. També realitzem insonoritzacions interiors dels locals i acondicionaments acústics interiors.

Al nostre web expliquem un exemple d’un projecte d’insonorització d’una escola de música i el de l’obtenció de llicència d’activitats i acondicionament acústic de l’interior.

Així mateix, i dins el sector de l’acústica, a Bellavista Enginyeria també treballem en l’àmbit industrial, comercial i de l’edificació.